Klientide isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele.

Isikuandmete vastutav töötleja on TRILEVIK OÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ'le või Paypal.

Käesolevas dokumendis sätestatu ja Kiiks ja Knihv toodete turustamisel tekkivad õigussuhted lähtuvad Eesti Vabariigi seadustest.

Kiiks ja Knihv
OÜ Trilevik
Rüütli 7, 51007
Tartu, Eesti
Registrikood: 12337963